Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekumenická bohoslužba v Luži

Po dvouleté přestávce zaviněné covidem se v Luži opět konala ekumenická bohoslužba. 

article preview

Po dvouleté přestávce zaviněné covidem se v Luži opět konala ekumenická bohoslužba. Ve čtvrtek 19.1.2023 se v 18:00 sešlo v kapli na faře 28 účastníků, aby chválili Boha za to, co nás spojuje, děkovali za Jeho dary a prosili za pomoc na další cestě. Celosvětový týden modliteb za jednotu křesťanů 18.–25. ledna měl heslo: „Učte se činit dobro. Hledejte právo“ (Iz 1,17). Texty pro společné modlitby byly vytvořeny v USA Minnesotskou radou církví a jejich hlavním tématem je bolest rozdělení mezi lidmi různých ras. Právě rasové otázky považují americké církve za jednu z hlavních příčin vzájemných napětí. Ekumenický týden se proto nesl v duchu zdůraznění rovnosti před Hospodinem, kdy si chceme ještě více uvědomovat, že i při velké rozdílnosti našich pohledů a názorů je nutné, abychom byli především syny a dcerami Božími.

V Luži se sešli členové tří místních církví: Římskokatolické, Českobratrské církve evangelické a Adventistů sedmého dne, jejíž kazatel Tomáš Ondráček se pro nemoc omluvil. P. Josef Hubálek na úvod zapálil svíčky na tříramenném svícnu jako symbol tří křesťanských církví v Luži a předal slovo kazateli ČCE Janu Junovi, kterého možná znáte i jako učitele hry na kytaru na ZUŠ ve Skutči. Pro svoji promluvu si zvolil téma blízké heslu týdne modliteb: Spravedlnost. Vycházel z textu evangelia, známého jako Kázaní na hoře,  Mt 5,3–12, zejména pak verše 6: „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ Hladovět a žíznit po spravedlnosti by mělo být vlastní každému křesťanu. Nemůže sklopit hlavu a mlčet, když někdo lže, krade, pomlouvá a zasévá nenávist. Nemůže se bázlivě vymlouvat, že nic nezmůže, když někdo vraždí, znásilňuje a ničí domovy. Nemůže se schovávat za předcházející blahoslavenství, že on je přece ten chudý v duchu, plačící a tichý. Nespravedlnost ho chladným nechat nemůže, i kdyby si tím nadělal nepříjemnosti, i kdyby musel slevit ze svého pohodlí a blahobytu. Spravedlnost je totiž ctnost, kterou Ježíš jmenuje v blahoslavenstvích dokonce dvakrát, podruhé ve verši 10: „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“

Po kázání následovala modlitební chvíle, do které se zapojila většina přítomných s poděkováním i prosbami. Na závěr všem požehnal P. Josef Hubálek krásným Áronským požehnáním. Bohoslužba byla doprovázena kytarovými písněmi ze zelené Hosany, vybranými také ekumenicky: Otče náš od Karla  Řežábka (Církev Křesťanská společenství), Lásky hrad, Kříž a  Do kostela v džínách od Bohuslava Fliedra (ŘKC) a Já jsem s vámi od  Roda Stewarta (Skotská církev).

Ani po požehnání se nikomu domů nechtělo a rádi přijali pozvání P. Josefa na malé pohoštění do kanceláře, kde u čaje a sladkostí ještě dobrou hodinu přátelsky debatovali. Díky Bohu za velice vydařené setkání. Ukázalo nám, že v dnešní společnosti, rozdělované na nesmiřitelné tábory, lze nacházet i oázy porozumění a dobré vůle hledat spíš to, co nás spojuje.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

Kalendář


Statistiky

Online: 1
Celkem: 5324
Měsíc: 1622
Den: 82