Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekumenická bohoslužba v Luži

Po dvouleté přestávce zaviněné covidem se v Luži opět konala ekumenická bohoslužba. 

article preview

Po dvouleté přestávce zaviněné covidem se v Luži opět konala ekumenická bohoslužba. Ve čtvrtek 19.1.2023 se v 18:00 sešlo v kapli na faře 28 účastníků, aby chválili Boha za to, co nás spojuje, děkovali za Jeho dary a prosili za pomoc na další cestě. Celosvětový týden modliteb za jednotu křesťanů 18.–25. ledna měl heslo: „Učte se činit dobro. Hledejte právo“ (Iz 1,17). Texty pro společné modlitby byly vytvořeny v USA Minnesotskou radou církví a jejich hlavním tématem je bolest rozdělení mezi lidmi různých ras. Právě rasové otázky považují americké církve za jednu z hlavních příčin vzájemných napětí. Ekumenický týden se proto nesl v duchu zdůraznění rovnosti před Hospodinem, kdy si chceme ještě více uvědomovat, že i při velké rozdílnosti našich pohledů a názorů je nutné, abychom byli především syny a dcerami Božími.

V Luži se sešli členové tří místních církví: Římskokatolické, Českobratrské církve evangelické a Adventistů sedmého dne, jejíž kazatel Tomáš Ondráček se pro nemoc omluvil. P. Josef Hubálek na úvod zapálil svíčky na tříramenném svícnu jako symbol tří křesťanských církví v Luži a předal slovo kazateli ČCE Janu Junovi, kterého možná znáte i jako učitele hry na kytaru na ZUŠ ve Skutči. Pro svoji promluvu si zvolil téma blízké heslu týdne modliteb: Spravedlnost. Vycházel z textu evangelia, známého jako Kázaní na hoře,  Mt 5,3–12, zejména pak verše 6: „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ Hladovět a žíznit po spravedlnosti by mělo být vlastní každému křesťanu. Nemůže sklopit hlavu a mlčet, když někdo lže, krade, pomlouvá a zasévá nenávist. Nemůže se bázlivě vymlouvat, že nic nezmůže, když někdo vraždí, znásilňuje a ničí domovy. Nemůže se schovávat za předcházející blahoslavenství, že on je přece ten chudý v duchu, plačící a tichý. Nespravedlnost ho chladným nechat nemůže, i kdyby si tím nadělal nepříjemnosti, i kdyby musel slevit ze svého pohodlí a blahobytu. Spravedlnost je totiž ctnost, kterou Ježíš jmenuje v blahoslavenstvích dokonce dvakrát, podruhé ve verši 10: „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“

Po kázání následovala modlitební chvíle, do které se zapojila většina přítomných s poděkováním i prosbami. Na závěr všem požehnal P. Josef Hubálek krásným Áronským požehnáním. Bohoslužba byla doprovázena kytarovými písněmi ze zelené Hosany, vybranými také ekumenicky: Otče náš od Karla  Řežábka (Církev Křesťanská společenství), Lásky hrad, Kříž a  Do kostela v džínách od Bohuslava Fliedra (ŘKC) a Já jsem s vámi od  Roda Stewarta (Skotská církev).

Ani po požehnání se nikomu domů nechtělo a rádi přijali pozvání P. Josefa na malé pohoštění do kanceláře, kde u čaje a sladkostí ještě dobrou hodinu přátelsky debatovali. Díky Bohu za velice vydařené setkání. Ukázalo nám, že v dnešní společnosti, rozdělované na nesmiřitelné tábory, lze nacházet i oázy porozumění a dobré vůle hledat spíš to, co nás spojuje.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ashlee - Buy Viagra Online 88804782

acquisto sicuro viagra generico acquistare viagra generico in europa buy cheap viagra
online next day delivery acquistare viagra online sicuro forum online pharmacy for generic viagra

 

Kalendář


Statistiky

Online: 1
Celkem: 32052
Měsíc: 2036
Den: 63